ZAMERANIE KONFERENCIE

Konferencia sa zameriava na aplikácie e-vzdelávania a náväzné problémy v oblastiach:
 • kvalita e-vzdelávania,
 • manažment zmeny na univerzitnej/fakultnej úrovni,
 • vzdelávanie v inžinierskych predmetoch,
 • virtuálne a vzdialené laboratóriá,
 • vzdelávanie dospelých,
 • verejná správa,
 • európske právo,
 • komunikačné zručnosti, výučba cudzích jazykov,
 • matematika a prírodné vedy,
 • manažment a ekonómia,
 • skúsenosti so systémami na riadenie výučby LMS,
 • výučba postihnutých.

Privítame aj organizáciu pozvaných sekcií zameraných na ďalšie aspekty a oblasti e-vzdelávania.
Konferencia bude pozostávať z plenárnych prednášok popredných zahraničných odborníkov, z prijatých príspevkov prezentovaných formou prednášok a posterov v jednotlivých sympóziách a z diskusie venovanej aktuálnym problémom využívania e-vzdelávania na Slovensku.

Účastníci z krajín strednej a východnej Európy môžu požiadať o štipendiá na pokrytie časti vložného.