SÚTAŽ

Sútaž o najlepšiu lekciu/kurz:

Ciele sútaže:

 • Podporiť zmysluplné využívanie nových technológií v praxi s dôrazom na zvyšovanie dostupnosti a kvality poskytovaného vzdelávania.
 • Rozvíjať technologické postupy v náväznosti na pedagogické aspekty vzdelávania.
 • Podporiť tvorbu študijných materiálov podľa medzinárodných štandardov a napomôcť tak rozvoju konkurencieschopnosti slovenských tvorcov v medzinárodných meradlách.
 • Vyzdvihnúť kvalitné riešenia a ukázať cestu ďalším záujemcom.
 • Podporiť vzájomnú komunikáciu, výmenu skúseností a diskusiu medzi jednotlivými tvorcami, vzdelávacími inštitúciami a verejnosťou o možnostiach, ktoré prinášajú nové trendy vo vzdelávaní.

Podmienky účasti:

  Súťaž je otvorená študentom a pracovníkom škôl, ktorí môžu súťažiť individuálne aj v tímoch. Prípustné sú aj projekty pripravené v spolupráci s komerčnými organizáciami, ak vznikli na pôde stredných škôl alebo univerzít. Súťažné tituly sa môžu zameriavať na oblasť výučby na stredných školách, univerzitách alebo na celoživotné vzdelávanie. Podrobné podmienky súťaže nájdete v priloženom pdf súbore. Súťaž je súčasťou konferencie, t.j. prezentácie súťažných titulov sú zároveň aj konferenčnými príspevkami a treba ich prihlásiť zaslaním abstraktu v stanovenom termíne (23.9.2005). Samostatnú súťažnú prihlášku spolu s balíkom študijných materiálov treba zaslať do 30.11.2005

Kritériá hodnotenia: sutaz_05.pdf

Porota 2005:

  Predseda:
  Anna Grabowska, TU Gdaňsk, PL

  Členovia:
  Danka Horváthová, UMB Banská Bystrica, SK
  Jarmila Kirchmayerová, Trnavská univerzita, SK
  Ľubomír Marko, STU Bratislava, SK
  Miroslav Michalko, TU Košice, SK
  Petra Poulová, Universita Hradec Králové, CZ
  Jarmila Škrinárová, UMB Banská Bystrica, SK
  Helenka Zlámalová, CSVŠ Praha , CZ

Prihlásené príspevky 2005:

  Kategória: Najlepšie pripravený kurz

   1. Ondrišková, J. (SK)
   Imagine - children programming for beginners
   2. Velichová D. (SK), Kováčová M. (SK)
   Engineering Mathematics on the Web
   3. Šimonová I. (CZ)
   Online Courses of Professional English for ICT Students
   4. Šnajder Ľ. (SK), Guniš J. (SK)
   On-line course Using Internet in Education
   5. Hubáčková Š. (CZ)
   Professional German and Blended Learning
   6. Bača J. (SK), Giertl J. (SK), Mihályi D. (SK)
   Utilization of Application Program in E-learning
   7. Soukup J. (CZ)
   Electronic course „Bases informative technology II“, Theme: „Multimedia“
   8. Černá M. (CZ)
   New Zealand Discovering Past And Present
   9. Martin C. (ES), Munoz R. (ES), Urquia A. (ES), Dormido S. (ES)
   A Distance Learning Course on Virtual-lab Implementation for High School Science Teachers
   10. Vranayová Z. (SK), Kalaš J. (SK)
   Professional Education of Building Surveying, Operation and Maintenance
   11. Kajetanowicz P. (PL), Wierzejewski J. (PL)
   e-Learning in College Mathematics – an Online Course in Algebra with Automatic Knowledge Assessment
   12. M. Kamenský (SK), M. Huba (SK)
   Electronic Course on Constrained Systems Design

  Kategória: Najlepšie pripravená lekcia

   1. Fikar M. (SK), Čirka Ľ. (SK)
   E-learning Course on Solaris Operating System
   2. M. Ondera (SK)
   A web-based lecture on Exact Linearization
   3. Stuchlíková Ľ. (SK), Gron M. (SK), Beňo J. (SK), Helbich M. (SK), Hulényi L. (SK), Csabay O. (SK), Redhammer R. (SK), Mondočko P. (SK), Košík T. (SK), Mikulášovič J. (SK)
   Interactive www lesson “Digital circuits and systems”

Ceny 2005:

  Kategória: Najlepšie pripravený kurz

   1. miesto: Digitálny fotoaparát Canon PowerShot A510
   2. miesto: Prehrávač MP3 iRiver T20
   3. miesto: USB kľúč MSI MEGA STICK 511

  Kategória: Najlepšie pripravená lekcia

   1. miesto: Digitálny fotoaparát Canon PowerShot A410
   2. miesto: Prehrávač MP3 iRiver T20
   3. miesto: USB kľúč MSI MEGA STICK 511

Vítazi 2005:

  Najlepšie pripravený kurz

   1. Velichová D. (SK), Kováčová M. (SK)
   Interactive www lesson “Engineering Mathematics on the Web”
   2. Martin C. (ES), Munoz R. (ES), Urquia A. (ES), Dormido S. (ES)
   A Distance Learning Course on Virtual-lab Implementation for High School Science Teachers
   3. Černá M. (CZ)
   New Zealand Discovering Past And Present

  Najlepšie pripravená lekcia

   1. Stuchlíková Ľ. (SK), Gron M. (SK), Beňo J. (SK), Helbich M. (SK), Hulényi L. (SK), Csabay O. (SK), Redhammer R. (SK), Mondočko P. (SK), Košík T. (SK), Mikulášovič J. (SK)
   Interactive www lesson “Digital circuits and systems”
   2. M. Ondera (SK)
   A web-based lecture on Exact Linearization
   3. Fikar M. (SK), Čirka Ľ. (SK)
   E-learning Course on Solaris Operating System

  Cena EUNIS (15 000 Sk)

       Kajetanowicz P. (PL), Wierzejewski J. (PL)
   e-Learning in College Mathematics – an Online Course in Algebra with Automatic Knowledge Assessment