Pozývame Vás

na 6. medzinárodnú konferenciu

VIRTUÁLNA UNIVERZITA

v dňoch 15. a 16. decembra, 2005

Organizátori

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky
Technická univerzita Košice, Fakulta elektrotechniky a informatiky
University of Applied Sciences St. Pölten
European Association of Telematics Applications
Slovenská e-akadémia, n.o.