Pozývame Vás

na 7. medzinárodnú konferenciu

VIRTUÁLNA UNIVERZITA

v dňoch 14. a 15. decembra, 2006

Organizátori

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky
Technická univerzita Košice, Fakulta elektrotechniky a informatiky
University of Applied Sciences St. Pölten
European Association of Telematics Applications
Slovenská e-akadémia, n.o.