Pozývame Vás

na 8. medzinárodnú konferenciu

VIRTUÁLNA UNIVERZITA

v dňoch 13. a 14. decembra, 2007

logo

Organizátori

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky
Technická univerzita Košice, Fakulta elektrotechniky a informatiky
European Association of Telematics Applications
Slovenská e-akadémia, n.o.