SÚTAŽ

Sútaž o najlepšiu lekciu/kurz:

Ciele sútaže:
Podmienky účasti:
Kritériá hodnotenia: sutaz_08.pdf

Súťaž e-learningových produktov 2008

Do súťaže elearninngových produktov sa prihlásilo 8 projektov, 7 bolo prezentovaných, všetky zo Slovenska.

Porota 2008:

Predseda:
Susan Zvacek, University of Kansas , USA
Členovia:
Ján Hán, ZČU Plzeň, CZ
Danka Horváthová, UMB Banská Bystrica, SK
Ľubomír Marko, STU Bratislava, SK
Ľubica Stuchlíková, STU Bratislava, SK
Jarmila Škrinárová, UMB Banská Bystrica, SK
Darina Tóthová, SPU Nitra, SK
Jedrzej Wierzejewski, Wroclaw University of Technology, PL

Prezentované príspevky 2008:

Laser Pointer Map Interaction
Kovárová, A., Mészáros, V., Zelman, A. (SK)

E-learning in Course Operating Systems
Fikar, M., Čirka, Ľ., Herceg, M., Podmajerský, M. (SK)

E-learning course landscape floriculture
Hillová, D. (SK)

Electronically enhanced teaching of programming using CMS Moodle
Cápay, M., Palmárová, V. (SK)

The e-learning course Informatics in LMS Moodle
Trochanová, H. (SK)

The Slovak EVLM Portal
Richtáriková, D., Szarková, D. (SK)

Didactics of Elementary Mathematics Textbook in the Form of Moodle Course.
Partová, E. (SK)

Ceny 2008:

Cena EUNIS (diplom + 15 000 Sk)

Cena europoslanca Mudr. Miroslava Mikolášika pre mladého autora e-learninigu (diplom + zájazd do Bruselu)

Cena Cisco Systems Slovakia za inovatívne využitie počítačových sietí vo vzdelávaní (diplom + vecná cena)

Cena Slovenskej e-akadémie, n. o. za inovatívny návrh e-vzdelávania (diplom + sada DVD)

VíŤazi 2008:

Cena EUNIS

E-learning in Course Operating Systems
Fikar, M., Čirka, Ľ., Herceg, M., Podmajerský, M. (SK)

Cena europoslanca Mudr. M. Mikolášika

Electronically enhanced teaching of programming using CMS Moodle Cápay, M., Palmárová, V. (SK)

Cena Cisco Systems Slovakia

The Slovak EVLM Portal
Richtáriková, D., Szarková, D. (SK)

Cena Slovenskej e-akadémie, n. o.

E-learning course landscape floriculture
Hillová, D. (SK)