ZAMERANIE KONFERENCIE

Konferencia sa zameriava na aplikácie e-vzdelávania a náväzné problémy v oblastiach:

Privítame aj organizáciu pozvaných sekcií zameraných na ďalšie aspekty a oblasti e-vzdelávania.
Konferencia bude pozostávať z plenárnych prednášok popredných zahraničných odborníkov, z prijatých príspevkov prezentovaných formou prednášok a posterov v jednotlivých sympóziách a z diskusie venovanej aktuálnym problémom využívania e-vzdelávania na Slovensku.

Účastníci z krajín strednej a východnej Európy môžu požiadať o štipendiá na pokrytie časti vložného.